Γιάννης Περρωτής

Διευθύνων Σύμβουλος

Yannis.Perrotis@cbre-atria.gr

+30 213 016 9500