Νάσος Περρωτής

Γενικός Διευθυντής

Nassos.Perrotis@cbre-atria.gr

+30 213 016 9500